Δρ Μόσχου Δ. Καλλιόπη

Εκπαιδευτική Συμβουλευτική

Μορφωμένος άνθρωπος, είναι μόνο αυτός που έχει μάθει πώς να μαθαίνει και πώς να αλλάζει.
Carl Rogers, Psychologist