ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

Λίγα λόγια για μένα…

Είμαι Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στο γνωστικό αντικείμενο της Συμβουλευτικής. Παράλληλα, είμαι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου ειδίκευσης στον τομέα της Συμβουλευτικής Ψυχολογίας στις Επιστήμες της Αγωγής. Από το έτος 2008 διατελώ ενεργό μέλος της Ελληνικής Εταιρείας Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού. Έχω στο ενεργητικό μου πλήθος δημοσιεύσεων σε ελληνικά και διεθνή επιστημονικά περιοδικά και αντίστοιχες παρουσιάσεις στις θεματικές της Συμβουλευτικής και του Επαγγελματικού Προσανατολισμού. Επιπλέον, παρακολουθώ ποικίλα συνέδρια και εκπαιδευτικά σεμινάρια με σκοπό τη συνεχή ενημέρωση και εξέλιξη στους τομείς της Παιδαγωγικής, της Συμβουλευτικής και της Ψυχολογίας. Από το 2018 εργάζομαι ιδιωτικά ως Εκπαιδευτική Σύμβουλος στην Καστοριά. Τα επιστημονικά μου ενδιαφέροντα συνοψίζονται στα εξής: Ψυχοεκπαιδευτικά προγράμματα, Προσωποκεντρική Παιγνιοθεραπεία – Συμβουλευτική, Αφηγηματική Συμβουλευτική, Λεκτικός Εκφοβισμός, θέματα διαφορετικότητας, παρεμβατικά προγράμματα για συναισθηματική – ψυχική βελτίωση των παιδιών, Εκπαιδευτική & Επαγγελματική Συμβουλευτική – Συμβουλευτική Μαθητών, Σχέσεις γονέων – παιδιών.

Το μότο μου

«Η επιτυχία δεν είναι ποτέ άπιαστο όνειρο. Ο δρόμος προς αυτή προϋποθέτει, όμως, προσήλωση, υπεύθυνη ενημέρωση και συνεπή καθοδήγηση. Η ουσία της ζωής βρίσκεται στη γνώση και στη κοινωνική μόρφωση και αυτό θα πρέπει να αποτελεί τη βάση για όλους μας»