ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ

Προσφερόμενες υπηρεσίες
για μαθητές, φοιτητές, γονείς, άτομα που αναζητούν εργασία

Υπηρεσίες που προσφέρονται

Ατομική συμβουλευτική σε:

 • Παιδιά

 • Εφήβους

 • Ενήλικες

 • Γονείς

 • Παιδιά

 • Εφήβους

 • Ενήλικες

 • Γονείς

Συμβουλευτική για μαθητές, φοιτητές, γονείς, άτομα που αναζητούν εργασία

 • Διαχείριση & Προγραμματισμός του χρόνου μελέτης
 • Τεχνικές μελέτης – μεθοδολογίες μαθημάτων
 • Ενίσχυση της σχολικής αυτοεικόνας / αυτοπεποίθησης
 • Διαχείριση του άγχους των εξετάσεων
 • Ανίχνευση τυχόν Μαθησιακών Δυσκολιών
 • Διαχείριση & Προγραμματισμός του χρόνου μελέτης
 • Τεχνικές μελέτης – μεθοδολογίες μαθημάτων
 • Ενίσχυση της σχολικής αυτοεικόνας / αυτοπεποίθησης
 • Διαχείριση του άγχους των εξετάσεων

 • Ανίχνευση τυχόν Μαθησιακών Δυσκολιών

Επαγγελματικός Προσανατολισμός

 • Διερεύνηση της προσωπικότητας, των ενδιαφερόντων & των ικανοτήτων

 • Ανάπτυξη της εργασιακής προσωπικότητας και στοχοθεσία

 • Τάσεις της αγοράς εργασίας

 • Επαγγελματικά δικαιώματα σχολών

 • Προσφερόμενα μεταπτυχιακά προγράμματα σε Ελλάδα & Εξωτερικό

 • Συμβουλευτική για σπουδές στο εξωτερικό

 • Σταθμισμένα τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού

 • Ενημέρωση για το ισχύον σύστημα εισαγωγής

 • Ατομική Συμπλήρωση Μηχανογραφικού Δελτίου

 • Διερεύνηση της προσωπικότητας, των ενδιαφερόντων & των ικανοτήτων

 • Ανάπτυξη της εργασιακής προσωπικότητας και στοχοθεσία

 • Τάσεις της αγοράς εργασίας

 • Επαγγελματικά δικαιώματα σχολών

 • Προσφερόμενα μεταπτυχιακά προγράμματα σε Ελλάδα & Εξωτερικό

 • Συμβουλευτική για σπουδές στο εξωτερικό

 • Σταθμισμένα τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού

 • Ενημέρωση για το ισχύον σύστημα εισαγωγής

 • Ατομική Συμπλήρωση Μηχανογραφικού Δελτίου

Αποτελεσματικές δεξιότητες για γονείς

 • Επικοινωνία – αποτελεσματικές διαπροσωπικές σχέσεις – συμβουλευτική

Αναζήτηση Εργασίας

 • Στρατηγική αναζήτησης εργασίας

 • Σύνταξη βιογραφικού σημειώματος (Europass CV)

 • Συστατικές επιστολές

 • Προετοιμασία για συνέντευξη επιλογής προσωπικού

 • Ενημέρωση για προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης – εξειδίκευσης – για εκπαιδευτικά σεμινάρια – συνέδρια

 • Επιχειρηματικός Σχεδιασμός

 • Στρατηγική αναζήτησης εργασίας

 • Σύνταξη βιογραφικού σημειώματος (Europass CV)

 • Συστατικές επιστολές

 • Προετοιμασία για συνέντευξη επιλογής προσωπικού

 • Ενημέρωση για προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης – εξειδίκευσης – για εκπαιδευτικά σεμινάρια – συνέδρια

 • Επιχειρηματικός Σχεδιασμός

Συνεδρίες Online Συμβουλευτικής μέσω Skype

Όλες οι παραπάνω υπηρεσίες παρέχονται και μέσω διαδικτύου δίνοντας έτσι τη δυνατότητα σε όλους να βοηθηθούν από τον δικό τους χώρο, όπου και αν βρίσκονται.

Η συμβουλευτική μέσω web κάμερας (π.χ. Skype) απευθύνεται κυρίως σε όσους/ες:

 • Ζουν σε άλλη πόλη ή ζουν σε μέρη όπου η πρόσβαση σε σύμβουλο μπορεί να είναι πρακτικά δύσκολη.