Υπηρεσίες2018-11-18T19:23:27+00:00

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ

Προσφερόμενες υπηρεσίες
για μαθητές, φοιτητές, γονείς, άτομα που αναζητούν εργασία

Υπηρεσίες που προσφέρονται

Ατομική συμβουλευτική σε:

 • Παιδιά

 • Εφήβους

 • Ενήλικες

 • Γονείς

 • Παιδιά

 • Εφήβους

 • Ενήλικες

 • Γονείς

Συμβουλευτική για μαθητές, φοιτητές, γονείς, άτομα που αναζητούν εργασία

 • Διαχείριση & Προγραμματισμός του χρόνου μελέτης
 • Τεχνικές μελέτης – μεθοδολογίες μαθημάτων
 • Ενίσχυση της σχολικής αυτοεικόνας / αυτοπεποίθησης
 • Διαχείριση του άγχους των εξετάσεων
 • Ανίχνευση τυχόν Μαθησιακών Δυσκολιών
 • Διαχείριση & Προγραμματισμός του χρόνου μελέτης
 • Τεχνικές μελέτης – μεθοδολογίες μαθημάτων
 • Ενίσχυση της σχολικής αυτοεικόνας / αυτοπεποίθησης
 • Διαχείριση του άγχους των εξετάσεων

 • Ανίχνευση τυχόν Μαθησιακών Δυσκολιών

Επαγγελματικός Προσανατολισμός

 • Διερεύνηση της προσωπικότητας, των ενδιαφερόντων & των ικανοτήτων

 • Ανάπτυξη της εργασιακής προσωπικότητας και στοχοθεσία

 • Τάσεις της αγοράς εργασίας

 • Επαγγελματικά δικαιώματα σχολών

 • Προσφερόμενα μεταπτυχιακά προγράμματα σε Ελλάδα & Εξωτερικό

 • Συμβουλευτική για σπουδές στο εξωτερικό

 • Σταθμισμένα τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού

 • Ενημέρωση για το ισχύον σύστημα εισαγωγής

 • Ατομική Συμπλήρωση Μηχανογραφικού Δελτίου

 • Διερεύνηση της προσωπικότητας, των ενδιαφερόντων & των ικανοτήτων

 • Ανάπτυξη της εργασιακής προσωπικότητας και στοχοθεσία

 • Τάσεις της αγοράς εργασίας

 • Επαγγελματικά δικαιώματα σχολών

 • Προσφερόμενα μεταπτυχιακά προγράμματα σε Ελλάδα & Εξωτερικό

 • Συμβουλευτική για σπουδές στο εξωτερικό

 • Σταθμισμένα τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού

 • Ενημέρωση για το ισχύον σύστημα εισαγωγής

 • Ατομική Συμπλήρωση Μηχανογραφικού Δελτίου

Αποτελεσματικές δεξιότητες για γονείς

 • Επικοινωνία – αποτελεσματικές διαπροσωπικές σχέσεις – συμβουλευτική

Αναζήτηση Εργασίας

 • Στρατηγική αναζήτησης εργασίας

 • Σύνταξη βιογραφικού σημειώματος (Europass CV)

 • Συστατικές επιστολές

 • Προετοιμασία για συνέντευξη επιλογής προσωπικού

 • Ενημέρωση για προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης – εξειδίκευσης – για εκπαιδευτικά σεμινάρια – συνέδρια

 • Επιχειρηματικός Σχεδιασμός

 • Στρατηγική αναζήτησης εργασίας

 • Σύνταξη βιογραφικού σημειώματος (Europass CV)

 • Συστατικές επιστολές

 • Προετοιμασία για συνέντευξη επιλογής προσωπικού

 • Ενημέρωση για προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης – εξειδίκευσης – για εκπαιδευτικά σεμινάρια – συνέδρια

 • Επιχειρηματικός Σχεδιασμός