ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ

Προσφερόμενες υπηρεσίες
για μαθητές, φοιτητές, γονείς, άτομα που αναζητούν εργασία

Υπηρεσίες που προσφέρονται

Ατομική συμβουλευτική σε:

 • Μαθητές
 • Φοιτητές

 • Αποφοίτους

 • Γονείς

 • Άτομα που αναζητούν εργασία
 • Μαθητές

 • Φοιτητές

 • Αποφοίτους

 • Γονείς

 • Άτομα που αναζητούν εργασία

Συμβουλευτική σε μαθητές

 • Διαχείριση & Προγραμματισμός του χρόνου μελέτης
 • Τεχνικές μελέτης – μεθοδολογίες μαθημάτων
 • Ενίσχυση της σχολικής αυτοεικόνας / αυτοπεποίθησης
 • Ορθογραφική ικανότητα/ εκμάθηση της ορθογραφίας με σύγχρονες – πολυαισθητηριακές τεχνικές
 • Διαχείριση του άγχους των εξετάσεων
 • Ανίχνευση τυχόν Μαθησιακών Δυσκολιών
 • Διαχείριση & Προγραμματισμός του χρόνου μελέτης
 • Τεχνικές μελέτης – μεθοδολογίες μαθημάτων
 • Ενίσχυση της σχολικής αυτοεικόνας / αυτοπεποίθησης
 • Ορθογραφική ικανότητα/ εκμάθηση της ορθογραφίας με σύγχρονες – πολυαισθητηριακές τεχνικές
 • Διαχείριση του άγχους των εξετάσεων

 • Ανίχνευση τυχόν Μαθησιακών Δυσκολιών

Συμβουλευτική σε παιδιά προσχολικής – πρώτης σχολικής ηλικίας

 • Τεχνικές αφηγηματικής συμβουλευτικής και παιγνιοθεραπείας

Συμβουλευτική για προσωπικά προβλήματα παιδιών & εφήβων

 • Λεκτικός εκφοβισμός – σχολικός εκφοβισμός
 • Θεραπευτικά παραμύθια – ιστορίες
 • Διατροφικές Διαταραχές – παχυσαρκία – ενίσχυση της αυτοεικόνας – διαχείριση αρνητικών συναισθημάτων – βελτίωση και αποδοχή της εικόνας σώματος
 • Λεκτικός εκφοβισμός – σχολικός εκφοβισμός
 • Θεραπευτικά παραμύθια – ιστορίες
 • Διατροφικές Διαταραχές – παχυσαρκία – ενίσχυση της αυτοεικόνας -διαχείριση αρνητικών συναισθημάτων – βελτίωση και αποδοχή της εικόνας σώματος

Επαγγελματικός προσανατολισμός σε μαθητές

 • Διερεύνηση της προσωπικότητας, των ενδιαφερόντων & των ικανοτήτων

 • Ανάπτυξη της εργασιακής προσωπικότητας και στοχοθεσία

 • Τάσεις της αγοράς εργασίας

 • Επαγγελματικά δικαιώματα σχολών

 • Προσφερόμενα μεταπτυχιακά προγράμματα σε Ελλάδα & Εξωτερικό

 • Συμβουλευτική για σπουδές στο εξωτερικό

 • Σταθμισμένα τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού

 • Ενημέρωση για το ισχύον σύστημα εισαγωγής

 • Ατομική Συμπλήρωση Μηχανογραφικού Δελτίου

 • Διερεύνηση της προσωπικότητας, των ενδιαφερόντων & των ικανοτήτων

 • Ανάπτυξη της εργασιακής προσωπικότητας και στοχοθεσία

 • Τάσεις της αγοράς εργασίας

 • Επαγγελματικά δικαιώματα σχολών

 • Προσφερόμενα μεταπτυχιακά προγράμματα σε Ελλάδα & Εξωτερικό

 • Συμβουλευτική για σπουδές στο εξωτερικό

 • Σταθμισμένα τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού

 • Ενημέρωση για το ισχύον σύστημα εισαγωγής

 • Ατομική Συμπλήρωση Μηχανογραφικού Δελτίου

Συμβουλευτική σε φοιτητές – αποφοίτους

 • Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών προς τους φοιτητές για την ομαλή ένταξή τους στην ανώτατη εκπαίδευση
 • Ενημέρωση για τη λειτουργία των Τμημάτων
 • Ατομική Συμβουλευτική για Μεταπτυχιακές Σπουδές στην Ελλάδα – Εξωτερικό
 • Επαγγελματική ανάπτυξη φοιτητών και αποφοίτων
 • Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών προς τους φοιτητές για την ομαλή ένταξή τους στην ανώτατη εκπαίδευση
 • Ενημέρωση για τη λειτουργία των Τμημάτων
 • Ατομική Συμβουλευτική για Μεταπτυχιακές Σπουδές στην Ελλάδα – Εξωτερικό
 • Επαγγελματική ανάπτυξη φοιτητών και αποφοίτων

Συμβουλευτική Γονέων

 • Αποτελεσματικές δεξιότητες για γονείς
 • Επικοινωνία – αποτελεσματικές διαπροσωπικές σχέσεις
 • Εργαστήρια συμβουλευτικής γονέων
 • Αποτελεσματικές δεξιότητες για γονείς
 • Επικοινωνία – αποτελεσματικές διαπροσωπικές σχέσεις
 • Εργαστήρια συμβουλευτικής γονέων

Συμβουλευτική σε άτομα που αναζητούν εργασία

 • Στρατηγική αναζήτησης εργασίας

 • Σύνταξη βιογραφικού σημειώματος (Europass CV)

 • Συστατικές επιστολές

 • Προετοιμασία για συνέντευξη επιλογής προσωπικού

 • Ενημέρωση για προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης – εξειδίκευσης – για εκπαιδευτικά σεμινάρια – συνέδρια

 • Επιχειρηματικός Σχεδιασμός

 • Στρατηγική αναζήτησης εργασίας

 • Σύνταξη βιογραφικού σημειώματος (Europass CV)

 • Συστατικές επιστολές

 • Προετοιμασία για συνέντευξη επιλογής προσωπικού

 • Ενημέρωση για προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης – εξειδίκευσης – για εκπαιδευτικά σεμινάρια – συνέδρια

 • Επιχειρηματικός Σχεδιασμός

Συνεδρίες Online Συμβουλευτικής μέσω Skype

Όλες οι παραπάνω υπηρεσίες παρέχονται και μέσω διαδικτύου δίνοντας έτσι τη δυνατότητα σε όλους να βοηθηθούν από τον δικό τους χώρο, όπου και αν βρίσκονται.
Η συμβουλευτική μέσω web κάμερας (π.χ. Skype) απευθύνεται κυρίως σε όσους/ες:

 • Ζουν σε άλλη πόλη ή ζουν σε μέρη όπου η πρόσβαση σε σύμβουλο μπορεί να είναι πρακτικά δύσκολη.