**Παρακάτω ακολουθούν βοηθητικές συστάσεις για τους εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων.

 • Προσπαθήστε να επαινείτε τους μαθητές όπου αυτό είναι δυνατό και να τους ενθαρρύνετε
 • Πρέπει να σιγουρευτείτε ότι καταλαβαίνουν και κυρίως, ότι θυμούνται τις οδηγίες που τους δίνετε
 • Μπορείτε να τους δίνετε γραπτές ή προφορικές περιλήψεις με επικεφαλίδες και υποκεφαλίδες, νοηματικούς χάρτες ή ερωτήσεις πριν τις γραπτές εργασίες
 • Ενθαρρύνετε τη χρήση λεξικών (κυρίως σε Β’ και Γ’ Λυκείου μα και στο Γυμνάσιο)
 • Βιβλιοδείκτες ή χάρακες είναι χρήσιμοι σε αντίστοιχες περιπτώσεις μαθητών, ώστε να βλέπουν τι διαβάζουν (π.χ. τα πολύχρωμα μαρκαδοράκια για να σημειώνουν τα σημαντικά – ενθαρρύνετε τη χρήση τους)
 • Να δίνετε άμεσες, σύντομες και επεξηγηματικές οδηγίες και να αποφεύγετε ερωτήσεις με πολλά σκέλη
 • Διδάξτε ξανά στα παιδιά πως μπορούν να αναλύουν τα σκέλη μιας ερώτησης
 • Μη γράφετε πάρα πολλά στον πίνακα! Λίγα – λίγα είναι καλύτερα. Σβήνετε συχνά τον πίνακα
 • Να δίνετε εργασίες, οδηγίες και επεξηγήσεις γραπτά – γράψτε αυτά που ζητάτε με τελείες ή αριθμούς – και πείτε τα και προφορικά. Δύο τρόποι παρουσίασης βοηθούν καλύτερα και αυξάνουν τις πιθανότητες κατανόησης και εφαρμογής
 • Συγκεκριμένα για το μάθημα της Ιστορίας, να παρέχετε εικονικές πληροφορίες – με χρονολογικούς πίνακες, γραφικά, χάρτες, φωτογραφίες. Διδάξτε συγκεκριμένες αναγνωστικές ικανότητες ερμηνεύοντας εικονικές πληροφορίες
 • Προσπαθήστε να καταλάβετε τον τρόπο με τον οποίο μαθαίνουν οι συγκεκριμένοι μαθητές. Πολλοί μαθητές με Απροσεξία ή αδυναμία συγκέντρωσης έχουν περισσότερο σφαιρικό τρόπο μάθησης σε αντίθεση με τη συστηματική διδασκαλία που δέχονται – να κάνετε συχνές ανακεφαλαιώσεις
 • Στα κείμενα που δίνετε απλοποίησε τη γλώσσα, χρησιμοποιήστε τίτλους και υπότιτλους, μειώστε τις πολλές λεπτομέρειες, χρησιμοποιήστε σχεδιαγράμματα
 • Η προσοχή στην τάξη μπορεί εύκολα να διατηρηθεί με τη χρήση του διαδραστικού πίνακα και γενικά των πολλών χρωμάτων – πολύχρωμοι μαρκαδόροι, κ.λπ.

Σε κάθε περίπτωση, αποφύγετε τη χρήση Διαγνωστικής Ορολογίας στους γονείς και παραπέμψτε αν υπάρχει οποιαδήποτε υπόνοια στους αντίστοιχους ειδικούς.