Η Διάσπαση Προσοχής πολλές φορές σχετίζεται με το Σύνδρομο ΔΕΠ(Υ) Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής και τις περισσότερες φορές συνδέεται και με έντονη Υπερκινητικότητα του παιδιού – εφήβου (βλ. Διαγνωστικά Κριτήρια). Ωστόσο, Προσοχή: εδώ αναφερόμαστε σε απλή διάσπαση, ΌΧΙ στο παραπάνω σύνδρομο ούτε και στη Γενικευμένη Μορφή της («Γενικευμένη Διάσπαση»). Γενικότερα, υπάρχει σύγχυση στη Διαγνωστική Ορολογία και πολλές φορές δίνουμε συμβουλές για κάποια απλή διαταραχή ενώ πρόκειται για σύνδρομο ή και το αντίθετο.

Κύριο χαρακτηριστικό των παιδιών με Διάσπαση προσοχής είναι η Απροσεξία. Το παιδί δεν μπορεί να συγκεντρωθεί εύκολα, αποσπάται συχνά από εξωτερικά ερεθίσματα, πολλές φορές κάνει λάθη απροσεξίας ή έχει προβλήματα οργάνωσης (τα οποία τις περισσότερες φορές σχετίζονται με την αναβλητικότητα). Επιπλέον, είναι υπερβολικά παρορμητικό. Μελέτες δείχνουν πως αρκετά συχνά η διάσπαση έχει ως υπόβαθρο κάποια μαθησιακή δυσκολία (συνήθως η δυσλεξία σχετίζεται με διάσπαση προσοχής).

Ορισμένες φορές, τα παραπάνω συμπτώματα οδηγούν σε άγχος και χαμηλή αυτοεκτίμηση.

Σε αυτές τις περιπτώσεις το παιδί είναι καλό:

  • Να μην αλλάζει συχνά προγράμματα

  • Να κάνει μάθημα μακριά από παράθυρα, πόρτες ή άλλους εξωτερικούς διασπαστικούς παράγοντες

  • Στα μαθήματα να απλοποιεί τις σύνθετες έννοιες και τις σύνθετες ασκήσεις

  • Στις σημειώσεις του να χρησιμοποιεί έντονα χρώματα για να τονίζει τις βασικότερες έννοιες

  • Να κάνει μεγάλα γράμματα

  • Να βάζει καθημερινούς ή εβδομαδιαίους στόχους – ανάλογα με τις ανάγκες του

  • Να κάνει συχνές επαναλήψεις (κυρίως στα θεωρητικά μαθήματα)

  • Να έχει καλό ύπνο (Οι περισσότεροι άνθρωποι με διάσπαση προσοχής δε λαμβάνουν αρκετό ύπνο)

  • Να επιδιώκει Θετικές Ανθρώπινες Επαφές: οι άνθρωποι με διάσπαση προσοχής έχουν να αντιμετωπίσουν αρκετές υπενθυμίσεις, διορθώσεις, επικρίσεις. Να λαμβάνει αρκετές θετικές στιγμές καθημερινά

  • Να μη διστάζει να ζητάει συμβουλές κυρίως σε ζητήματα οργάνωσης της καθημερινότητας και ορθής διαχείρισης του διαθέσιμου χρόνου από ειδικούς